afbeelding van ringmonsters
afbeelding van veengrond

Bodemveenweiden.nl

PROJECT FASE 1

In fase 1 van het project Bodemveenweiden (2010-2012) is een brede inventarisatie van de bodemkwaliteit van veenweiden onder landbouwkundig gebruik en onder beheer met een natuurdoelstelling.

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door diverse onderzoeksinstellingen, in opdracht van nationale en provinciale overheden. In de uitvoering is samengewerkt met boeren en natuurorganisaties in de veenweiden van West-Nederland.

Op breder publiek gerichte informatie vindt u in de nieuwsbrieven.

Rapporten en artikelen

Klik hieronder op het document van uw keuze om het betreffende bestand te openen.

Achtergrondinformatie

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de volgende documenten downloaden

Opdrachtgevers

Klik op een logo om naar de betreffende website te gaan.

logo ministerie VROM logo ministerie LNV logo provincie Noord Holland logo provincie Zuid Holland

Opdrachtnemers

Klik op een logo om naar de betreffende website te gaan.

logo CLM Onderzoek en Advies
logo Alterra Wageningen logo Hortinova logo livestock research Wageningen logo RIVM